قهوه عربیکا

قهوه عربیکا دانه های قهوه عربیکا                             یکی از پر طرفدار ترین انواع قهوه که نژاد به خصوصی دارد نژاد عربیکا (Arabica) است. این نژاد بیشترین میزان تولید را در بین دیگر نژاد های قهوه دارد. به گیاهان قهوه coffea گفته می…