قهوه عربی

قهوه ای خاص به سبک قهوه عربی نگاهی به قهوه عربی      یکی دیگر از قهوه های سنگین و خاص، قهوه عربی (Arabic Coffee) است. این قهوه بومی  کشور های حاشیه خلیج فارس و همچنین شهر های جنوبی ایران مانند اهواز، بوشهر و آبادان است. همانطور که از اسم قهوه عربی مشخص است این…