قهوه ترک

قهوه ترک تاریخچه قهوه ترک این قهوه بومی یمن می باشد. در برخی از روایات این قهوه از یمن به ترکیه آورده شده است. روایت اول: در زمان امپراطری عثمانی در قرن 16، حکمران وقت یمن با نوعی قهوه با طعمی خاص و دلنشینی آشنا شد. آن را به سلطان سلیمان که دهمین سلطان امپراطوری…